BARVY AURY

Pozitivní barvy aury

  

Světle modrá

Podobá se krásné modré letní obloze. To vypovídá o milující duchovní osobě, mírumilovném jedinci. Čím více je světle modrá v auře zastoupena, tím více je člověk milující a duchovní. Tato barva se vyskytuje na velmi vysoké frekvenci energie. Bude markantní zvláště u učitelů, léčitelů a rádců, kteří ze srdce projevují soucit a lásku ostatním. Blankytně modrou barvu lze spatřit především okolo hlavy, kterou úplně obaluje v rozpětí od 1 do 15 cm od povrchu těla. Čím je barva sytější a jasnější, tím je jedinec duchovně pokročilejší.

Pozorujete-li auru, zjistěte nejprve existenci této barvy. Jestliže se podíváte nad hlavu člověka a její okolí a uvidíte hojnost světle modrého záření, jistě se budete v blízkosti tohoto jedince cítit příjemně. V případě, že při pozorování aury nespatříte žádné blankytně modré vyzařování nebo jenom sporadické záblesky, v kontaktu s takovým člověkem buďte ostražití a rozvážní.

 

Středně modrá

Blízká oceánské modři. Středně modrá barva existuje na nižší frekvenci než světle modrá, ale i tak vybruje na vysokém frekvenčním stupni. Tato barva představuje technické a manažerské dovednosti. Odborní spisovatelé, technici, počítačoví analytici, strojní inženýři, vědci a lékaři jsou názornými příklady lidí, u kterých bude tento odstín modré vyzařovat. Tato barva poukazuje na velmi praktické a obchodně zaměřené osoby. V bioenergetickém poli bude tato barva nápadně vyzařovat u účetních, obchodních zástupců, vedoucích pracovníků a podnikatelů.

U lidí, v jejichž auře vyniká tato barva, a přesto se nezabývají ani jednou z těchto činností, tak se toto vyzařování projeví v povahových rysech a vlastnostech. Typickým znakem bude výrazná schopnost pro učení se technickým dovednostem nebo silný sklon pro praktičnost a podnikavost.

 

Tmavě modrá

Tato barva je podobná tmavě modré podvečerní obloze. Je o malinko světlejší než temně modrá. Světelné záření této energie se pohybuje na středním vibračním stupni. Je těsně pod hranicí frekvence středně modré. Na pohled je nádherná a sytá.

Lidé, v jejichž auře je tato barva významě zastoupená, jsou rozenými tvůrci a umělci. Nap. Spisovatelé, výtvarníci, řemeslníci, malíři, herci, tanečníci, muzikanti. I když aura některých lidí svědčí o uměleckém talentu, ne každý ho plně využívá. Přítomnost tmavě modré barvy v auře člověka napovídá o uměleckém a tvořivém potenciálu nebo sklonu.

 

Světle až středně zelená

Podobá se barvě jarních listů nebo jarní trávě v parku. Tyto odstíny barvy jsou důležitou uzdravující energií, která vibruje na vysokém frekvenčním stupni mezi světle a středně modrou barvou.

Tato barva je spojována s léčením. U přírodních léčitelů je zelená dominantní barvou aury. Většinou ji lze spatřit poblíž vlasů po celé hlavě, těsně nad rameny a podél paží. Vyzařují též z dlaní. Jasnozřivým lidem, bude připadat, jako by měl pozorovaný člověk na vlasech zelený přeliv, protože tento člověk rozvíjí své léčitelské vlohy.

Tato barva se objevuje zejména u těchto lidí: setry, lékaři, učitelé, masážní terapeuti, chiropraktici……

A znovu existují i takový jedinci, kteří nepracují ani v jedné z výše uvedených profesí. Světle až středně zelená barva v jejich auře poukazuje na léčitelskou schopnost, přestože jí nepoužívají. Jestliže člověk využívá tohoto jedinečného daru, intenzita zelenkavého záření se umocňuje. Např. v auře maséra bude po dokončení masáže nádherná zelená barva dominantní zejména okolo hlavy, ramen a podél paží přes dlaně až konečky prstů.

V podstatě může mít tato barva dva významy. Buď se jedná o léčitele, nebo jedince, který se z nějaké bolesti uzdravuje. Zelenkavé záření se objeví v poli člověka, který je nemocný, unavený, sužují ho bolesti nebo se jeho energie vyskytuje na nízké fyzické nebo emocionální úrovni. Léčivá energie se pak projeví okolo hlavy nebo se soustředí kolem konkrétního místa na těle, kde jej jí nejvíce zapotřebí.

Při zkoumání lidské aury se proto musíte dívat i na ruce pozorovaného člověka. Pokud nazelenavé světlo obklopuje dlaně a prsty nebo z nich zdánlivě energie vychází, pak je osoba zdravá a přírodní energie chi proudí celým tělem. Jestliže zelená energie nevychází z rukou, pak bude mít člověk patrně zdravotní problémy.

 

Sluneční nebo světle žlutá

Tato barva lze připodobnit k velmi jemným oknem pronikajícím slunečním paprskům. Vypadá též jako jasně osvětlený žlutý tulipán. Na pohled je velmi živá a příjemná. Vibrační stupeň je mezi středně a tmavě modrou.

Lidé s touto barvou bývají společenští s optimistickým názorem na život. Čisté a jasné žluté světlo lze zahlédnout kolem vlasů 2 až 10 cm nad hlavou. Čím více je zde této barvy, tím je člověk pozitivněji naladěn a nabit energií. Nejčastěji to jsou komedianti, extroverti a opravdový optimisti.

U velké většiny lidí se toto žluté záření vyskytuje na různých stupních. Nicméně jsou lidé, kteří žlutou barvu vyzařují jen málo nebo vůbec. Jedna se pak o osoby s negativními vlastnostmi jakými jsou třeba nežádoucí psychické postoje a názory.

 

Narůžovělá

Tato barva vybruje na nižším nebo středním frekvenčním stupni aurické stupnice. Je podobná roztomilým růžovým peřinkám miminek.

Pokud aura lidí výrazně probleskuje narůžovělým
světlem, jedná se o jedince prožívající hlubokou vesmírnou lásku k veškerému člověčenstvu. Pastelové vyzařování růžové je možno spatřit 20 až 30 cm od povrchu hlavy.

Osoby, které ze srdce pomáhají bližním, mají ve své auře zastoupenou hlavně růžovou energii vesmírné lásky. Názorným příkladem mohou být pečovatelé, laskaví sociální pracovníci či dobrovolní pracovníci.

Tito jedineční lidí se starají v první řadě o blaho ostatních a na úkor toho odkládají své vlastní potřeby a touhy. Jestliže se ale nenaučí se starat také o sebe, tato ctnostná vlastnost se pro ně může stát ničivou.

 

Středně až tmavě červená, karmínová

Následující barva se pohybuje na nejnižším vibračním stupni aurické škály. Vypadá jako sytý karmínový odlesk, který můžete vidět, když se podíváte na sklenici červeného vína. Lidé, jejichž auře je sytá tmavě červená barva silně zastoupena, mají velké množství sexuální energie. Od přírody jsou velice energičtí, zdatní a plný síly. Světlo této energie se projevuje v podobě malých obláčků nebo kapiček asi 8 až 18 cm od povrchu hlavy nebo vlasů. U lačného člověka lze sexuální energii spatřit v celé jeho auře. Čím je více osoba sexuálně nabitá, tím výraznější červenou bude vyzařovat.

  

 

Vzácné pozitivní barvy aury

 

Bílá

Bílé světlo čisté energie se vyskytuje na těch nejvyšších vibračních stupních.

Tato jedinečná ryzí energie má svůj prapůvod v nejvyšších královstvích nebo nebeských říší. Kdybyste studovali fyziku a vlastnosti bílého světla, zjistili byste, že bílá barva v sobě obsahuje všechny kombinace barev.

Toto světlo náleží jedincům, kteří na svou opravdovou cestu už vstoupili nebo teprve vstupují. Jakmile se lidé probouzejí a stávají se citlivějšími, bílé světlo z nebeských říší k nim začne pronikat skrze korunní čakru. Když lidé naplňují své životní poslání, intenzita tohoto světla se zvyšuje.

 

Zlatá

Zlatá barva představuje moudrost a poznání pramenící z vyššího zdroje. Osoby jsou připojeny na vyšší dimenzi, odkud přijímají informace. Jsou to lidé většinou vysoce intuitivní, bystří a vnímaví.

Názorným příkladem jsou učitelé a rádci. Ne vždy však je zlaté probleskování v auře těchto lidí patrné. Kdykoliv učí nebo radí druhým, co si počít a jak využít jedinečné mentální schopnosti, stává se toto světlo viditelnějším.

Energii zlaté barvy lze obvykle spatřit 18 až 30 cm nad hlavou. Zejména u osvícených jedinců je tato barva zahaluje celé jejich tělo.

 

Stříbrná

Tato barva představuje mentální a duchovní probuzení. U jedinců, kteří jsi jsou vědomi svého poslání, začne se u nich objevovat právě tato barva.

Probleskování tohoto světla v auře mohou mít i lidé, kteří svým životem a povoláním nejsou naplněni a cítí se prázdně, a proto se více soustředí na hledání smyslu své existence. Tyto probouzející se duše si vypěstují upřímnou touhu sloužit a pomáhat bližním a pozměnit svět k lepšímu. To mohou být např. postarší občané, kteří svůj veškerý čas dávají práci v charitě.

 

Fialková

Tato krásná barva představuje kombinaci mentálních schopností a duchovního probuzení. Lidé s nadpřirozenými schopnostmi, ale i hlubším duchovním poznáním ve svém poli vyzařují tuto barvu.
Toto záření lze také spatřit u intuitivních a duchovních rádců, duchovních učitelů a náboženských vůdců.

Objevuje se v aurách lidí, jejž začínají probouzet své mentální schopnosti a vydají se na cestu za duchovním hledáním. Možná si do svého šatníku pořídí i nějaké fialové oblečení, aby tak podpořili a poukázali na nové propojení s touto barvou. Pro většinu se tato změna odehraje bez jejich vědomí.

 

Indigo

Tato barva vypovídá o mentálních schopnostech a psychické síle. Zastupuje pouze nadpřirozené dovednosti. Na rozdíl od fialkové barvy toto záření nepředstavuje duchovní prvek nebo duchovní využití mentálních schopností.

Tyto osoby mají většinou silně rozvinuté mentální schopnosti, ale nemusejí nutně být duchovního založení. Svých schopností- třeba intuice - běžně využívají k nalezení odpovědí pro sebe sama a pro bližní.

Indigo jsou jasnovidci, média, dále osoby, které vidí a umějí interpretovat lidské aury.

 

 

Neutrální barvy aury

 

Následující barva nemá kladný ani záporný význam.

Medově nebo nazlátle hnědá

V lidské auře se může promítnout světle hnědá barva s medovým nádechem, která je považována za neutrální. Napohled je celkem fádní. Tato barva představuje moc, bohatství a společenské postavení. V podstatě není ani negativní ani pozitivní. Znázorňuje přízemní materialistickou energii, jejíž probleskování se nezřídka vyskytuje v aurách politiků, právníků, účetních, bohatých obchodníků nebo vysoce postavených podnikatelů.

 

 

 Negativní barvy aury

Černá

Tato energie je naprostým opakem bílého světla. Jedná se o velmi kalnou a těžkou světelnost. Její význam se odvozuje od místa, kde se barva v auře vyskytuje. Čím víc je černá  barva v auře člověka zřetelnější, tím je problém nebo situace vážnější. Lidé s negativním postojem nebo lidé nečestní a prolhaní mají tuto barvu silně zakořeněnou. Obvykle obklopuje hlavu a v mnoha případech pokrývá celé tělo jako plášť. Před takovými lidmi je třeba dát si pozor. Jejich aura je docela silná, ale znečištěná. V obchodních případech a osobních vztazích nejsou loajální a hodni důvěry. Mají silný sklon si vymýšlet, říkat jen půlku pravdy nebo lhát docela. Ke svým partnerům bývají agresivní a bývají vulgární.

Pokud se vám zdá, že méně hustá světle černá barva obepíná nějakého člověka (cca. 5-10cm) pak je pozorovaný jedinec patrně unaven nebo prožívá deprese. V takovém případě je v auře pozitivní energie stále zastoupená převážně kolem hlavy, ale bývá promíchána se světle černou energií.

 

Šedá

Tato barva má v auře stejný význam jako barva černá, ale v menším měřítku. Může také poukazovat na nemoc člověka. Např. zahlédnete-li šedavý vír energie nad levým obočím, pak má dotyčný člověk pravděpodobně v této oblasti bolest hlavy.

 

Zakalená žlutá

Vypadá, jako by se krásná žlutá smíchala s blátem nebo uhelným prachem. Na pohled je nehezká. Poukazuje na tělesné i aurické bloky, které způsobují zdravotní problémy. Světélkování nečisté barvy se objevuje u člověka trpící chorobou kolem místa postižení. Např. žena trpící rakovinou prsu bude mít kalné žluté pableskování pohybující se v oblasti hrudi.

 

Zakalená oranžová

Má stejný význam jako zakalená žlutá, je však intenzivnější. Jinými slovy to znamená, že tato barva poukazuje na choroby a zranění v pokročilejším stádiu. Tato barva bývá známkou rakoviny nebo dalších obtížných nemocí.

 

Hnědá

Naznačuje různé problémy podle místa vyzařování v auře. Pokud hnědá energie obklopuje hlavu, nebo celé tělo, jedná se o velmi negativní a nečisté osoby bez etnických norem nebo slušných mravů. Nejčastěji to jsou sexuální zvrhlíci, pedofilové, psychopatičtí zabijáci a další vyvrhelové.

Nepleťte si, prosím , tuto nevýraznou barvu s následující hnědou barvou s negativním aspektem.

 

Zakalená hnědá

Tito jedinci jsou velmi vážně nemocní. V mnoha případech je to známkou velmi pokročilého stadia rakoviny ve fyzickém těle, kdy je smrt už na blízku. Kalná energie se drží nad postiženou oblastí lidského těla, kolem které se pohybuje a víří.

Zakalená hnědá barva odráží pokročilost choroby na rozdíl od zakalené žluté barvy, kdy představuje počáteční stadium.

 

Světle růžová

Je křiklavá, do očí bijící energie, už na pohled nehezká. Tato barva je směsicí měkké žárlivosti a rozezlené prudkosti. Extrémě hádavým lidem bude rozezlená růžová energie cirkulovat kolem celé hlavy. Takovým lidem je radno se vyhýbat.

 

Světle červená

Představuje vztek, frustraci a někdy i energetické bloky v těle. Jedinci, kteří mají v auře tuto barvu, která však není trvalá, jsou naplněni hluboko zakořeněným vztekem či zuřivostí. Jsou jako vířící sopka, která se chystá v blízkých chvílích explodovat. U těchto labilních lidí je světle červené světlo zvýrazněno nad a kolem hlavy. Také se může objevit i v oblasti srdce.

Jestliže pozorujete člověka, který má v auře převážně pozitivní barvy a náhle se mu začnou objevovat po obou stranách hlavy a v srdeční oblasti červené obláčky energie, znamená to, že se daný jedinec prostě začíná rozčilovat nebo hněvat. Až se vztek nebo hněv uvolní a člověk se zas uklidní, tato barva postupně zmizí.

 

Rudě fialová

Jedinci jsou obdařeni nadpřirozenými schopnostmi, ale také naplněni vztekem, hněvem a frustrací. Takoví jedinci tyto schopnosti využívají často záporným způsobem.

 

Tmavě zelená

Je barva žárlivosti a závisti. Lidé mají sklon prahnout po věcech, které mají ostatní lidé.


Více zde: https://www.svetlojelaska.cz/news/barvy-aury/