Meditace pro srdeční čakru

Zavřete oči, najděte si nějakou pohodlnou polohu a dvakrát nebo třikrát se zhluboka nadechněte. Soustřeďte se na svůj dech jako na nástroj očisty a představte si, že vás obklopuje oblak nádherného, smaragdově zeleného světla. Nadechujte toto světlo do plic do každé buňky svého těla, i do srdce. Soustřeďte se na své srdce a sledujte, jak se čistí od veškeré negativity, jež vám způsobuje bolest.

Dovolte světlu, aby spolu s hlubokým výdechem odneslo všechny strachy a obavy spojené s láskou. Vědomě uvolňujte všechny obavy týkající se lásky. Stačí jen zhluboka dýchat a soustředit se na svůj záměr – zbavit se strachu milovat. Stačí chtít a Bůh a andělé už všechno zařídí. Znovu se zhluboka nadechněte a vydechněte strach být milován/a, včetně strachu, že lásku provází intriky, manipulace, ztráta, opuštění, odmítnutí nebo jiný druh bolesti. Dovolte svému dechu, aby všechny takové obavy odnesl pryč. Nyní dovolte světlu, aby z vás sňalo strach lásku dávat. S hlubokým výdechem ze sebe nechte odejít strach, že když budete dávat lásku, hrozí vám nebezpečí, že vás někdo bude ovládat, že váš milovaná osoba zneužije, podvede, zradí, poníží nebo jakýmkoliv způsobem zraní. Dovolte všem obavám odejít a pozorujte, jak se vaše srdce pomalu vrací do svého přirozeného, milujícího stavu. Z každého vztahu vám pak zbude jen poučení a čistá esence lásky, což je to jediné skutečné a věčné, co v nich kdy bylo.

Nyní dovolte, aby vás světlo očistilo od posledních zbytků nečistot a zhluboka vydechněte i poslední sebemenší stíny zášti a nenávisti spojené s láskou. Odpusťte si, že jste byli sami k sobě neupřímní, že jste ignorovali svou intuici a to, co by pro vás bylo nejlepší, a obejměte se, ať už v duchu nebo rukama. Ujistěte své nitro, že už nikdy nesklouznete k takovému sebeklamu.

Od teď budete vždy naslouchat své intuici a nevstoupíte nebo nebudete setrvávat v žádném vztahu, který by vás nepodporoval. Odpusťte si všechny chyby, které jste kdy ve vztazích udělali, včetně vztahu k sobě samým, a s dalším hlubokým nádechem a výdechem si prociťte, že jste uzdravení, celí a připravení prožívat lásku, jež je vaší pravou podstatou.